Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

astedwae
23:53
8674 beaf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
astedwae
23:52
astedwae
23:52
2009 41e5 390
Reposted fromprecious precious viabylejaka bylejaka
astedwae
23:51
6119 8b02 390
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaretaliate retaliate
astedwae
23:49
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz vianiemaproblemu niemaproblemu
astedwae
23:48
2370 acde 390
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viamoai moai
astedwae
23:47
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
astedwae
23:47
1560 f863 390
Reposted fromnyaako nyaako viaIriss Iriss

April 13 2017

14:00
5900 59dd 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
13:59
5890 fa61 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
astedwae
13:59
4247 5702 390
Potato is life.
13:57
astedwae
13:57
astedwae
13:56
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
13:56
2510 8edf 390
Reposted fromstrzepy strzepy viabylejaka bylejaka
astedwae
13:56
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaIriss Iriss
astedwae
13:56

April 09 2017

astedwae
17:23
5983 5c1a 390
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viacatherineee catherineee
astedwae
17:23
astedwae
17:23
2840 07d4 390
Reposted fromterriblelove terriblelove viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl