Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

astedwae
19:50
2054 d691 390
astedwae
19:49
7696 47ec 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
astedwae
19:40

July 26 2017

astedwae
23:53
8674 beaf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
astedwae
23:52
astedwae
23:52
2009 41e5 390
Reposted fromprecious precious viabylejaka bylejaka
astedwae
23:51
6119 8b02 390
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaretaliate retaliate
astedwae
23:49
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz vianiemaproblemu niemaproblemu
astedwae
23:48
2370 acde 390
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viamoai moai
astedwae
23:47
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
astedwae
23:47
1560 f863 390
Reposted fromnyaako nyaako viaIriss Iriss

April 13 2017

14:00
5900 59dd 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
13:59
5890 fa61 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
astedwae
13:59
4247 5702 390
Potato is life.
13:57
astedwae
13:57
astedwae
13:56
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
13:56
2510 8edf 390
Reposted fromstrzepy strzepy viabylejaka bylejaka
astedwae
13:56
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaIriss Iriss
astedwae
13:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl