Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

astedwae
17:23
5983 5c1a 390
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viacatherineee catherineee
astedwae
17:23
astedwae
17:23
2840 07d4 390
Reposted fromterriblelove terriblelove viaretaliate retaliate

July 08 2015

astedwae
13:53
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaterriblelove terriblelove
astedwae
13:44
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viaobliviate obliviate
astedwae
13:43
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
13:43
8196 bd3e 390
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
astedwae
13:42
astedwae
13:41
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

July 07 2015

astedwae
17:11
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDajanaa Dajanaa
astedwae
17:10
2464 71c7 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaDajanaa Dajanaa
astedwae
17:09
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaDajanaa Dajanaa
astedwae
17:05
2042 78f9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
astedwae
17:05
2266 e01e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
astedwae
17:05
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
astedwae
17:05
3752 b177 390

July 03 2015

astedwae
21:11
7100 24b5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspice-sugar spice-sugar
21:10
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee vialive-life live-life
astedwae
21:02
8877 9e1a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaspice-sugar spice-sugar
astedwae
20:52
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl